wystawy

PO|MIĘDZY

To opowieść o uchodźcach przybywających do Polski. W mediach i dyskursie publicznym dużo mówi się dziś o tym, skąd i dlaczego uciekają. Wciąż jednak nikła jest wiedza o tym, co dzieje się z nimi, kiedy już dotrą do bezpiecznego państwa, takiego jak nasze. A przecież ci ludzie, po przekroczeniu granicy nie znikają. Są wśród nas. Ze swoimi historiami, ze swoją odmiennością kultury, języka, czy koloru skóry. Po licznych trudach związanych z doświadczeniem wojny, decyzją o opuszczeniu domu, ucieczką oraz przebytą drogą, wciąż są niepewni, co ich czeka.

WIĘCEJ


GRANICE

Czy granica rzeczywiście określa to kim jesteśmy? A jej przekroczenie sprawia, że stajemy się kimś zupełnie innym? I czy możliwe jest zrozumienie i zaakceptowanie kogoś, kto przybywa do nas spoza tej granicy?
Podstawowym celem było przeprowadzenie analizy społecznej i znalezienie odpowiedzi na pytanie jak bardzo pojęcie graniczności determinuje nasze życie. Jaką rolę odgrywają granice w procesie wychowania, asymilacji i życia w danym społeczeństwie. Czy mieszkanie „na granicy” wzmacnia poczucie przynależności do danego narodu/państwa, czy wręcz przeciwnie, pogłębia poczucie izolacji i zepchnięcia na tzw. margines.

WIĘCEJ


TEMAT RZEKA

Te 19 dni, spędzonych na rzece, sprawiło, że Warta stała się miejscem spotkań z drugim człowiekiem, naturą i sztuką. Przestrzenią wymiany myśli i wzajemnych inspiracji. Wystawa jest nie tyle podsumowaniem, co raczej dopełnieniem całej podróży i doświadczeń zdobytych w trakcie rejsu z nurtem rzeki.

WIĘCEJ