Martwe natury

Malowanie natury uczy obserwacji. Wyostrza zmysły na światło, kolor, formę i ich wzajemne przenikanie.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *