akty

Nagie, ludzkie ciało od wieków intrygowało artystów. Poszukiwali w nim doskonałości i odbicia absolutu. Malarstwo jest dla mnie formą terapii. Przedstawieniem świata odczuwanego, a nie rzeczywistego.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *