GRANICE

Wystawa jest wynikiem 11 tygodni spędzonych w podróży wzdłuż granic Polski w ramach Rowerowego Domu Kultury, o którym możesz przeczytać więcej tutaj.

Podstawowym celem było przeprowadzenie analizy społecznej i znalezienie odpowiedzi na pytanie jak bardzo pojęcie graniczności determinuje nasze życie. Jaką rolę odgrywają granice w procesie wychowania, asymilacji i życia w danym społeczeństwie. Czy mieszkanie „na granicy” wzmacnia poczucie przynależności do danego narodu/państwa, czy wręcz przeciwnie, pogłębia poczucie izolacji i zepchnięcia na tzw. margines.

Czy granica rzeczywiście określa to kim jesteśmy? A jej przekroczenie sprawia, że stajemy się kimś zupełnie innym? I czy możliwe jest zrozumienie i zaakceptowanie kogoś, kto przybywa do nas spoza tej granicy?

Wystawa objęła fotografie dokumentujące przestrzeń polskiego pogranicza, a także ludzi, którzy na co dzień w niej funkcjonują i ją współtworzą. Oprócz zdjęć zaprezentowane zostały również rysunki oraz wypowiedzi dzieci, młodzieży i dorosłych, które zostały zarejestrowane podczas licznych spotkań „granicznych”.  Wszystkiego dopełniały „obiekty” będące próbą zrozumienia czym właściwie jest granica i gdzie ona przebiega – nie tylko w przestrzeni, ale także (a może przede wszystkim) w nas samych.

Wystawa w przestrzeni poznańskiej Galerii PIXHOUSE
Wystawę oraz warsztaty
zrealizowano w ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Była prezentowana m.in.
w ramach 11. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” , w poznańskim miejscu spotkań Jubilat oraz w galerii PIXHOUSE.