Strona główna


Świat nazwany jest światem oswojonym. Świat zaszufladkowany jest światem nudnym.
We wszystkim, co robię staram się być, gdzieś pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami. Piszę, maluję, fotografuję. Wycinam, szyję, dziergam. Podróżuję, czytam, gotuję. Obserwuję, projektuję i szukam w tym wszystkim jakiegoś sensu.

Malarstwo

Malarstwo jest dla mnie formą terapii. Przedstawieniem świata odczuwanego,
a nie rzeczywistego.

Projekty

Czasami z jednego małego pomysłu, rodzi się coś większego. Zaczynając jakiś projekt nigdy nie wiem dokąd mnie on ostatecznie zaprowadzi.

Fotografia

Fotografia to podróżowanie w czasie i przestrzeni. Podróżowanie w poszukiwaniu tej magicznej chwili, gdy przyciskając spust migawki zamieniam przeszłość w teraźniejszość.

Dizajn

XX wiek przyniósł diametralną zmianę w postrzeganiu miejsca dzieci w rodzinie i społeczeństwie. Zrozumiano wreszcie, że dziecko nie jest jedynie zminiaturyzowanym dorosłym, lecz całkowicie odmiennym bytem i ma zupełnie inne potrzeby. Przy pomocy moich produktów próbuję przywrócić i wzmocnić więzi rodzinne stwarzając przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Jednocześnie formując przedmioty przeznaczone dla dzieci staram się nie robić tego przez pryzmat obiektów i kształtów znanych w świecie dorosłych.

Renowacja

Renowacja zabytków to jedno z dziecięcych marzeń, które udało mi się i nadal udaje realizować. Jest coś magicznego w odkrywaniu oryginalnych warstw farby i nadawaniu starym przedmiotom blasku, który utraciły przez lata.